PLICHTLEER

Erkend BIV vastgoedmakelaar 501071
Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars
Luxemburgstraat 16/b
B-1000 Brussel
www.biv.be
Regelement plichtenleer KB van 27 september 2006